Cô Kang Yangja

Thông Tin Giáo Viên

 1

Bằng giáo viên tiểu học loại 1, giáo viên trung học cơ sở loại 2              

 2   

3 năm kinh nghiệm

 3

Đến từ Hyogo – Nhật Bản