Cô Ito Chiharu

Thông Tin Giáo Viên

 1

Giáo viên mầm non loại 1

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 2 năm

 3

Đến từ Miyagi – Nhật Bản