Thầy Sidney Rose

 

Thông Tin Giáo Viên

1

Tốt nghiệp đại học Manchester Metropolitan, Anh Quốc

2

Kinh nghiệm giảng dạy 35 năm

3

Đến từ thành phố Manchester, Anh Quốc