Cô Yamakoshi Moe

Thông Tin Giáo Viên

1

Tốt nghiệp khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Nihon.

2

Kinh nghiệm công tác 4 năm.

3

Đến từ Tokyo, Nhật Bản.