Cô Yamaguchi Chiyoko

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo viên Tiểu học loại 1

2

Kinh nghiệm giảng dạy 36 năm

3

Đến từ Fukuoka, Nhật Bản