Cô Uyanagi Risa

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo viên cấp 2 loại 1 (Khoa học & Mỹ thuật)

Bằng giáo viên Tiểu học và Mầm non loại 1

Bằng tiếng Anh level 2

2

Kinh nghiệm công tác 7 năm

3

Đến từ Osaka, Nhật Bản.