(Tiếng Việt) Cô Ueda Kimiko

 

♦ Kinh nghiệm giảng dạy 18 năm

♦ Tốt nghiệp Nghành Tiểu học, Khoa Giáo Dục, Đại học Akita

♦ Đến từ Hiroshima, Nhật Bản

♦ Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai