Cô Ueda Kimiko

Thông Tin Giáo Viên

1

Kinh nghiệm giảng dạy 18 năm.

2

Đến từ Hiroshima, Nhật Bản

3

Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai