Cô Ueda Kimiko

 

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp nghành Tiểu học, khoa Giáo dục, Đại học Akita

2

Kinh nghiệm 18 năm giảng dạy

3

Đến từ Hiroshima, Nhật Bản

4 Khả năng Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Indonesia, Mã Lai