Cô Trương Hoài Thu

Cử nhân Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy

Đến từ Cầu Giấy, Hà Nội.