Cô Trương Hoài Thu

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân giáo dục Tiểu học

Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy

3

Đến từ Cầu Giấy, Hà Nội