Cô Trung Thị Phương

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, khoa Tiểu học

2

Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm

3

Nguyên quán: Sơn Đông, Hoài Đức, Hà Nội