Cô Trần Thị Ngọc

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng cử nhân Sư phạm tiếng Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ

2

Đến từ Hà Nội, Việt Nam