Trần Minh Nguyệt

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng Cử nhân Ngoại ngữ ngành Tiếng Nhật-Trường ĐH Ngoại ngữ

2

Đến từ Việt Nam