Cô Trần Minh Nguyệt

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân ngành tiếng Nhật, Đại học Ngoại Ngữ.

2

Kinh nghiệm 12 năm làm việc

3

Đã từng làm việc tại công ty FPT Software, Runsystem, Waev

4 Đến từ Đống Đa, Hà Nội