Cô Trần Minh Nguyệt

Cử nhân ngành tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ

Kinh nghiệm 12 năm làm việc, đã từng làm việc tại công ty FPT Software, công ty RunSystem, công ty Waev

Đến từ Đống Đa, Hà Nội.