Cô Toki Yukie

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp khóa đạo tạo giáo viên mầm non khoa giáo dục đại học quốc lập Hirosaki, Nhật Bản.

2

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng nhật và giáo viên mầm non 13 năm.

3

Đến từ thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori, Nhật Bản.