Cô Taira Aya

Thông Tin Giáo Viên

 1

 Củ nhân ngành Giáo dục Trẻ em, Khoa Kinh tế Gia đình, ĐH Kasei Tokyo
 Chứng chỉ giảng dạy Tiểu học bậc 1 

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 2 năm

 3

Đến từ Saitama, Nhật Bản