Cô Tạ Thị Ngọc Thương

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân ngành Âm nhạc học – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

 2   

Kinh nghiệm giảng dạy 6 năm

 3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam