Cô Tạ Thị Hà

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật Bản – Đại học Hà Nội 

Chứng chỉ tiếng Nhật N2

 2   

Kinh nghiệm công tác 10 năm

 3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam