Cô Phùng Thị Ngọc Oanh

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nhật ngữ Tokyo

2

Kinh nghiệm 2 năm làm việc

3

Đến từ Chí Linh, Hải Dương.