Cô Phùng Thị Ngọc Oanh

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nhật ngữ Tokyo

Kinh nghiệm 2 năm làm việc

Đến từ Chí Linh, Hải Dương.