Cô Phùng Thị Ngọc Oanh

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nhật ngữ Tokyo

2

Kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Nhật Bản

3

Đến từ Hải Dương, Việt Nam