Phạm Thị Ngọc Hà

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng: SP mầm non, ĐH Thủ Đô

Bằng tốt nghiệp: Ngành Quản lý giáo dục, ĐH Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

2

Đến từ Việt Nam