Cô Phạm Thị Ngọc Hà

Cử nhân Quản lý, Thuộc khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục. Tốt nghiệp hệ Trung cấp mầm non chính quy tại Đại học Thủ Đô. Kinh nghiệm 5 năm làm việc và giảng dạy. Đến từ Cẩm Khê, Phú Thọ