Cô Phạm Thị Ngọc Hà

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân Quản lý, khoa Quản lý tại Học viện Quản lý Giáo dục

2

Tốt nghiệp hệ Trung cấp mầm non chính quy tại Đại học Thủ Đô

3

Kinh nghiệm 5 năm làm việc và giảng dạy

4

Đến từ  Phú Thọ, Việt Nam