Cô Phạm Khánh Ly

Thông tin giáo viên

1

Tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Phương Đông

Tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Quốc tế TBC Nghiên cứu sinh tại Trường Cao học Đại học Kinh tế Takasaki Ngành Chính sách Địa phương.

2

Nơi làm việc trước đây: Nghiệp đoàn Link Parter (Nhật Bản)

3

Đến từ Thanh Xuân, Hà Nội.