Nguyễn Thị Thanh

Thông Tin Giáo Viên

1

Thạc sĩ “Ngữ văn” (Văn học Việt Nam) – trường ĐHSP Hà Nội

2

Đến từ Hà Nội, Việt Nam