Cô Nguyễn Thị Thanh

 

Thông tin giáo viên

1

Thạc sĩ Ngữ văn (chuyên ngành Văn học Việt Nam) – Trường ĐHSP Hà Nội.

2

Đến từ Hà Nội, Việt Nam