Cô Nguyễn Thị Thanh

 

Thông tin giáo viên

1

Thạc sĩ "Ngữ văn" (Văn học Việt Nam) – trường ĐHSP Hà Nội.

2

Đến từ Hà Nội, Việt Nam