Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thông tin giáo viên

1

 Cử nhân sư phạm Toán – Lý,

Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Cử nhân Khoa học ngành Sư phạm giáo dục chính trị

2

Chứng chỉ Quản lý giáo dục

3

Kinh nghiệm giảng dạy và làm việc: 37 năm

4

Đến từ Hà Nội, Việt Nam