Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cử nhân sư phạm Toán – Lý, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Cử nhân Khoa học ngành Sư phạm giáo dục chính trị, Đại học Huế

Chứng chỉ Quản lý giáo dục

Kinh nghiệm: 37 năm làm việc và giảng dạy

Đến từ Sơn Tây, Hà Nội.