Cô Nguyễn Thị Minh Trang

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội 

 2 

Đến từ Hà Nội, Việt Nam