Cô Nguyễn Thị Minh Phương

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 1 năm

 3

Đến từ Ninh Bình, Việt Nam