Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa

Thông Tin Giáo Viên

 1

 Cử nhân Sư phạm Toán học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I 

 2   

Kinh nghiệm giảng dạy 5 năm

 3

Đến từ Nam Định, Việt Nam