Nguyễn Thanh Phương

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng cử nhân Sư phạm tiếng Anh-Trường ĐH Ngoại ngữ

2

Giấy chứng nhận: Chuyên ngành “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam