Cô Nguyễn Thanh Phương

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng cử nhân Sư phạm tiếng Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ

2

Giấy chứng nhận chuyên ngành "Phương pháp giảng dạy tiếng Anh"

3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam