Cô Nanto Makiko

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ giáo viên THCS, THPT môn Xã hội

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 10 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản