Cô Mizoe Aki

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo viên tiểu học loại 1

2

Kinh nghiệm giảng dạy 15 năm

3

Đến từ tỉnh Shizuoka, Nhật Bản