Cô Mai Kawai

Cô: Mai Kawai

Bằng giáo dục Mầm non loại 1

Bằng giáo dục Tiểu học loại 1

Kinh nghiệm giảng dạy 5 năm (1 năm ở California, Mỹ)

Đến từ Osaka, Nhật bản.