Cô Lê Thị Thùy Trinh

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng cử nhân Ngoại ngữ, ngành Tiếng Nhật – ĐH Hà Nội

2

Đến Từ Việt Nam