Cô Lê Thị Lanh

Thông Tin Giáo Viên

 1

 Thạc sĩ ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) 
Chứng chỉ tiếng Nhật N1

 2   

Kinh nghiệm công tác 5 năm

 3

Đến từ Nam Định, Việt Nam