Cô Lê Thị Hồng

Cử nhân ngành tiếng Nhật, Đại học Hà Nội

Kinh nghiệm 8 năm làm việc, đã từng làm việc tại công ty Nippon Seiki và công ty Lifetime tech

Đến từ Ứng Hòa, Hà Nội