Cô Lê Thị Hồng

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng CĐSP Mỹ thuật – ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

2

Chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ "Nghiệp vụ giáo dục mầm non"

3

Đến từ Việt Nam