Cô Kimberley Hardie

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân ngành Giáo dục trẻ giai đoạn sớm

Trường ĐH Middlesex (Anh quốc)

Bằng TEFL/TESOL

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 7 năm

 3

Đến từ Anh quốc