Cô Jamie Lee Dormehl

Thông Tin Giáo Viên

 1

Chứng chỉ giảng dạy sau đại học PGCE của Đại học Cornerstone

Thạc sỹ ngành nghiên cứu tâm lý học của Đại học North West

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 3 năm

 3

Đến từ Nam Phi