Cô Ishikawa Naomi

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ Sư phạm Tiểu học, THCS, THPT môn Xã hội  

2    

Kinh nghiệm giảng dạy 30 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản