Cô Ishido Miho

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo viên mầm non loại 2

2

Chứng chỉ giáo viên mầm non

3

Kinh nghiệm giảng dạy 13 năm

4

Đến từ Chiba, Nhật Bản