Cô Hannah Sian Cummings

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ Giáo dục đặc biệt SEN with QTS – 2:1 

Chứng chỉ giảng dạy QTS

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 7 năm

 3

Đến từ Anh quốc