Cô Hà Thị Thương

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân nghành Ngôn ngữ Nhật

2

Đại học Hà Nội

3

Kinh nghiệm 2 năm làm việc và giảng dạy

4

Đến từ Lục Nam, Bắc Giang