Cô Fujii Masayo

 

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo dục (mầm non loại 2, tiểu học loại 1, mỹ thuật trung học loại 1, mỹ thuật phổ thông loại 1)

2

Kinh nghiệm làm giáo viên mầm non 03 năm

3

Đến từ tỉnh Gifu, Nhật Bản