Cô Đoàn Hồng Nhung

Thông Tin Giáo Viên

 1

– Tốt nghiệp loại Giỏi Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Chứng chỉ tiếng Nhật N2

 2   

Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm

 3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam