Cô Bùi Thị Hạnh

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân ngành Giáo dục Mầm non

2

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy

4

Đến từ Hà Nội, Việt Nam