Cô Bùi Thị Hạnh

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân Cao đẳng chuyên nghành giáo dục Mầm non

2

Trường cao đẳng sư phạm trung ương

3

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy

4

Đến từ Đống Đa, Hà Nội