Cô Bùi Thị Hạnh

Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng sư phạm trung ương

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy

Đến từ Đống Đa, Hà Nội.