Cô Brogan Johnson

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Giáo dục ngành Phát triển trẻ thời kì đầu

 Đại học Pretoria (Nam Phi)

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 2 năm

 3

Đến từ Nam Phi