Cô Ai Ikeda

Thông tin giáo viên

1

Bằng giáo viên mầm non loại 2

2

Kinh nghiệm giảng dạy 11 năm

3

Đến từ tỉnh Wakayama, Nhật Bản