Thầy Carl Halford

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng giáo viên Tiểu học

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 13 năm

3

Đến từ New Yorkshire, Anh Quốc