Academic Staff – Page 3 – Trường Quốc Tế Nhật Bản
Academic Staff

Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học

Mizoe Aki

Giáo viên Tiểu học

Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Cô Igeta Miyuki

Giáo viên Mầm non

Thầy Garrett Culver

Giáo viên tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học