Academic Staff

Cô Igeta Miyuki

Giáo viên Mầm non

Thầy Garrett Culver

Giáo viên tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học

(Tiếng Việt) Cô Trương Hoài Thu

Giáo Viên Tiểu Học

Bùi Thị Hạnh

Giáo Viên Mầm Non

Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non

Trần Thị Thu Trang

Giáo Viên Mầm Non

Trần Minh Nguyệt

Phiên dịch, trợ giảng

Phạm Thị Ngọc Hà

Giáo Viên Mầm Non