Đội ngũ giáo viên

Thầy Lê Xuân Lãm

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Lê Thị Lanh

Trợ giảng - Phiên dịch

Cô Lê Hoàng Giang

Trợ giảng - Phiên dịch

Cô Oshima Tomomi

Giáo viên Mầm non

Cô Sasaki Yumi

Giáo viên Mầm non

Cô Tegan Lily Voyle Partington

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Cheire Valerie Traci Genower

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Emma Louise Davies

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Hannah Sian Cummings

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Thầy Rice John Henry Spawton

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Thầy Wian Wurz

Giáo viên tiếng Anh

Thầy Kurihara Kenya

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản