Đội ngũ giáo viên

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Thầy Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Trương Hoài Thu

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Cô Bùi Thị Hạnh

Giáo Viên Mầm Non

Cô Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Thị Thu Trang

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Minh Nguyệt

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Phạm Thị Ngọc Hà

Giáo Viên Mầm Non

Cô Phùng Thị Ngọc Oanh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Phạm Khánh Ly

Phiên dịch, trợ giảng