Academic Staff

Fujita Maika

Giáo viên Mầm non

Akari Furukawa

Trưởng bộ phận khối Mầm Non

Junichi Kinoshita

Trưởng bộ phận Tiểu học

Cô Eiko Ota

Giáo viên tiểu học

Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học

Cô Mai Kawai

Giáo Viên Tiểu học

Mizoe Aki

Giáo viên Tiểu học

Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non