Đội ngũ giáo viên

Cô Tạ Thị Hà

Trợ giảng - Phiên dịch

Cô Tajiri Kyoko

Giáo viên Mầm non

Cô Phạm Thị Vân Anh

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Nguyễn Thị Minh Phương

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Taira Aya

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Ngô Trần Tâm Đan

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Lê Thị Thành

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Đoàn Hồng Nhung

Trợ giảng - Phiên dịch

Cô Đào Thị Hằng

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Cô Dương Thùy Linh

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Tạ Thị Ngọc Thương

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Trần Thanh Hương

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản