Đội ngũ giáo viên

Cô Trần Thị Ngọc

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiểu học

Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Thầy Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Cô Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

Cô Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Cô Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học

Cô Mizoe Aki

Giáo viên Tiểu học

Cô Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Thầy Garrett Culver

Giáo viên Tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Giáo viên Tiếng Anh