Academic Staff

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non

Phạm Khánh Ly

Phiên dịch, trợ giảng