Academic Staff – Page 2 – Trường Quốc Tế Nhật Bản
Academic Staff

Trần Thị Hương Giang

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Hoàng Tùng

Giáo viên Tiểu học

Lê Thị Thùy Trinh

Trợ giảng

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu học

Hoàng Hương Giang

Giáo viên Tiểu học

Trần Thị Ngọc

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiểu học

Akari Furukawa

Trưởng bộ phận khối Mầm Non

Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất