Đội ngũ giáo viên

Cô Lê Thị Hồng

Giáo viên Mầm non

Cô Nguyễn Thị Lưu

Giáo viên Mầm non

Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu học

Cô Hoàng Hương Giang

Giáo viên Tiểu học

Cô Trần Thị Ngọc

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiểu học

Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Thầy Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Cô Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học