Đội ngũ giáo viên

Cô Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiểu học

Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Thầy Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Cô Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Cô Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Thầy Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Cô Bùi Thị Hạnh

Giáo Viên Mầm Non

Cô Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non