Academic Staff

Oishi Minako

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Maeda Sayo

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Hệ Quốc tế Cambridge

Yamakoshi Moe

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Ueda Kimiko

Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Ngô Thị Hài

Giáo viên Mầm non