(Tiếng Việt) Cô Fujii Masayo

Giáo viên Mầm non

(Tiếng Việt) Cô Trung Thị Phương

Giáo viên Tiểu học

(Tiếng Việt) Cô Fujita Maika

Giáo viên Mầm non

(Tiếng Việt) Cô Masako Koga

Phó phòng Đào tạo

Akari Furukawa

Trưởng bộ phận khối Mầm Non

Thầy Junichi Kinoshita

Trưởng bộ phận Tiểu học

Cô Eiko Ota

Giáo viên tiểu học

(Tiếng Việt) Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

(Tiếng Việt) Thầy Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Cô Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

(Tiếng Việt) Cô Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Cô Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học