Academic Staff

Mrs Mochizuki Junko

Giáo viên Tiểu học

Oishi Minako

Giáo viên Tiểu học

Maeda Sayo

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học

Mizoe Aki

Giáo viên Tiểu học

Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Thầy Garrett Culver

Giáo viên Tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Giáo viên Tiếng Anh